Skip links

Aandachtspunten inspectie

Begin van dit jaar heeft World Athletics de eisen betreffende het plaatsen en de uitvoering van discus/kogelslinger kooien aangescherpt. Naast de nieuwe regelgeving bij de discuskooi die per 2020 door de World Athletics is aangepast. Moet het veiligheidsnet minimaal 6mtr (laatste 3mtr van de kooi)  aan de voorzijde van de kooi gepositioneerd worden.

Het is niet vanzelfsprekend dat World Athletics gecertificeerde werpkooien automatisch ook aan deze nieuwe eisen voldoen.
De Atletiekunie let bij inspectie ook m.n. op de factor veiligheid (mede belangrijk richting de verzekering en de daarbij geldende zorgplicht) en er wordt aandacht geschonken aan de volgende punten:

1. De netopening tussen de voorste palen moet over de hele hoogte 6m zijn. Een stabiele fundering met minimale speling is van belang om ook aan de bovenzijde van de kooi een netopening van 6m te kunnen garanderen.
2. De deuren die voorzien zijn aan de voorste palen, moeten sluiten op 1.12m van de hartlijn van de sector en over de gehele hoogte een verticale lijn geven; dus over de gehele hoogte is de 1.12m opening vereist.
3. Er moet bij elke paal een fixatie voorzien worden van het net aan de grond waarbij het net ook onder winderige omstandigheden in de juiste positie blijft. Het net moet aan de onderzijde een minimale overlap hebben van 30cm ter voorkoming van doorschieten discus/hamer.
4. Bij alle palen moet er afstand zijn van 60cm tussen de palen en het opgespannen net ter voorkoming van terugkaatsen discus/hamer bij impact palen.
5. De opening van 6m bij de vaste palen aan de voorzijde van de kooi dient op een afstand van 7m vanaf het midden van de cirkel te liggen.
6. Er moet een minimale obstakelvrije ruimte van 1m zijn van omtrek/positie kooi naar andere onderdelen zoals bijvoorbeeld aanloop speerwerpen, sector kogelstoten etc.
7. De werpkooi moet eenvoudig te installeren en te demonteren zijn waarbij men bij voorkeur geen gebruik hoeft te maken van zware liftmaterialen.